Fireland - Usługi i szkolenia BHP Płońsk, Mława, Ciechanów

tel. 884 733 744

ul. Marii Ranieckiej 4/12, Ciechanów

Ochrona przed wybuchem jest bardzo istotnym elementem ogólnie pojętego bezpieczeństwa. Wybuchy zagrażają życiu i zdrowiu pracowników, najczęściej powstając w wyniku niekontrolowanych reakcji spalania i tworzenia się nadciśnienia. W mniejszym stopniu szkodliwymi efektami wybuchu są produkty spalania oraz niedobór tlenu w pomieszczeniach, w których mogą przebywać ludzie.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem to dokument, który powinien posiadać każdy zakład, w którym występuje zagrożenie niekontrolowanego wybuchu, związanego z obecnością palnych par, pyłów, cieczy palnych, gazów. Dokument zawiera między innymi:

  • wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem
  • zabezpieczenie stanowisk pracy znajdujących się w strefach wybuchowych
  • opracowanie scenariuszy awaryjnych
  • określenie prawdopodobieństwa zaistnienia wybuchu w zakładzie

Obowiązek opracowania tego dokumentu wynika z Dyrektywy 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa. Dyrektywa 1999/92/WE została opracowana na podstawie artykułu 137 traktatu komisji europejskiej, dlatego też pospolicie znana jest pod nazwą ATEX 137.

            Wymagania niniejszej Dyrektywy na obszar Polski wprowadza rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931).

Na dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close