Fireland - Usługi i szkolenia BHP Płońsk, Mława, Ciechanów

tel. 884 733 744

ul. Marii Ranieckiej 4/12, Ciechanów

System wentylacji pożarowej jest jedną z części instalacji bezpieczeństwa pożarowego budynków. Wentylacja pożarowa stosowana jest w budynkach mieszkalnych, przemysłowych jak i budynkach użyteczności publicznej. Głównym zadaniem jest zapewnienie możliwości skutecznej ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru. Aby uzyskać ten cel projektuje się system oddymiania budynku w taki sposób, aby dążyć do wydzielenia w pomieszczeniach i obszarach objętych pożarem stref wolnych od zadymienia i gorących produktów spalania, co w chwili pożaru sprowadza się do obniżenia temperatury w pomieszczeniach i doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. Wentylacja pożarowa zatem składa się głównie z przewodów oddymiających, wentylatorów oddymiających i odcinających klap przeciwpożarowych.