Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Firma BHP PPOŻ Fireland świadczy kompleksowe usługi związane z legalizacją i przeglądem hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Cały zakres usług wykonywanych jest zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz polskich norm. Nasi specjaliści posiadają stosowne uprawnienia oraz certyfikowany sprzęt.

Świadczymy usługi w zakresie legalizacji i konserwacji gaśnic, hydrantów i innego podręcznego sprzętu ppoż.

Podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne itp.) zgodnie z przepisami prawa [1] powinny być poddawane przeglądom technicznym oraz konserwacyjnym nie rzadziej niż raz do roku (o ile producent nie zalecił częściej).

Certyfikowany sprzęt do badania wydajności hydrantów

Badanie wydajności hydrantów – procedury

  • kontrola stanu elementów składowych (waż, prądownica, mocowanie, zawór, przewody rurowe),
  • pomiar ciśnienia statycznego oraz dynamicznego hydrantu,
  • sprawdzenie poprawności oznaczenia oraz dostępu do hydrantu.

Hydrant, który pozytywnie przejdzie proces legalizacji powinien być oznaczony odpowiednią naklejką.

Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.

Źródło:
[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719