Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Oświetlenie ewakuacyjne to jeden z bardzo ważnych elementów z grupy zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie odpowiednich warunków podczas ewakuacji, aby była ona jak najbardziej bezpieczna. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego oświetlają miejsca, w których brak światła podstawowego sprawia, że ewakuacja ludzi z danego budynku jest bardzo utrudniona lub wręcz niemożliwa. To oświetlenie działa automatycznie – uruchamia się wtedy, kiedy jest brak zasilania instalacji elektrycznych w danym budynku. Taka sytuacja ma miejsca na przykład, gdy brakuje ciągłości zasilania w budynku lub zostanie uruchomiony przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Zgodnie z normą PN-EN 1838  oświetlenie ewakuacyjne dzieli się na:

  • oświetlenie dróg ewakuacji;
  • oświetlenie strefy wysokiego ryzyka;
  • oświetlenie strefy otwartej (antypaniczne).

Do powyższych z tych rodzajów wymagane są indywidualne zlecenia. Nasi specjaliści rozmieszczają poszczególne oprawy zgodnie m.in. obliczeniami jakie natężenie oświetlenia będzie odpowiednie.