Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Organizujemy praktyczne szkolenia PPOŻ dla  wszystkich grup zawodowych. Podczas prowadzonych przez nas szkoleń dowiecie się, jak wygląda system ochrony przeciwpożarowej w Państwa budynku. Poruszone zostaną również tematy dotyczące efektywnego użycia sprzętu gaśniczego, bezpiecznej ewakuacji, prawidłowego alarmowania pracowników i służb ratunkowych. Zajęcia są prowadzone w formule teoretycznej jak i praktycznej.

Wybierając naszą firmę Fireland mają Państwo pewność, że szkolenie będzie prowadzone na najwyższym poziomie przez specjalistów, którzy na co dzień maja do czynienia z sytuacjami kryzysowymi.

Program praktycznego szkolenia PPOŻ dla pracowników:

– obowiązujące przepisy i instrukcje ppoż,

– charakterystyka, zabezpieczenia ppoż i warunki ewakuacji w Państwa budynku,

– zasady alarmowania służb ratunkowych,

– obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego,

 

Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy według przepisów.

Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. z dnia 15 października 2009 r. nr 178 poz. 1380 tekst jednolity), właściciel, zarządca bądź użytkownik budynku ma obowiązek przestrzegania zasad oraz wymagań przeciwpożarowych. Właściciel obiektu odpowiedzialny jest za organizację ochrony przeciwpożarowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w budynku, w skutek czego jest on zobowiązany zapoznać pracowników z obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcją bezpieczeństwa pożarowego budynku.