Fireland - Usługi i szkolenia BHP Płońsk, Mława, Ciechanów

tel. 884 733 744

ul. Marii Ranieckiej 4/12, Ciechanów

Firma Fireland świadczy kompleksowe usługi związane z wyposażaniem obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy. Zajmujemy się doborem rodzaju oraz ilości gaśnic, jak również rozmieszczeniem i oznakowaniem ich rozmieszczenia w budynku. Wszystkie usługi wykonywane są  zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz polskich norm. Określamy wymaganą ilość oraz rodzaj środka gaśniczego zgromadzonego w gaśnicach dla rozpatrywanego budynku.

Świadczymy usługi w zakresie legalizacji i konserwacji gaśnic, hydrantów i innego podręcznego sprzętu ppoż. 

Podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne itp.) zgodnie z przepisami prawa [1] powinny być poddawane przeglądom technicznym oraz konserwacyjnym nie rzadziej niż raz do roku (o ile producent nie zalecił częściej).

Wybór gaśnicy

W doborze gaśnic powinniśmy kierować się nie tylko ich ceną, ale skutecznością gaśniczą. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem gaszenia zapoznać się z etykietą naklejoną na zbiornik gaśnicy. Zawiera ona wiele cennych informacji m.in. instrukcję obsługi, środek gaśniczy czy informacje o grupach pożarów jakie gaśnica jest w stanie ugasić.

Oznaczenia grupy pożarów:

 • Materiały stałe
 • Ciecze i materiały stałe topiące się
 • gazy
 • metale
 • tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych

Zasady rozmieszczania gaśnic:

Należy zwrócić również uwagę, że przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być wzięte pod uwagę następujące warunki:

 • odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
 • do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m.

Preferowane miejsca do umieszczenia gaśnic:

 • przy wejściach do budynków,
 • na klatkach schodowych,
 • na korytarzach,
 • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
 • w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki).

Gaśnica, która pozytywnie przejdzie proces legalizacji powinna być oznaczona odpowiednią naklejką.

Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.

Źródło:
[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Na dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close