Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Firma Fireland świadczy kompleksowe usługi związane z wyposażaniem obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy. Zajmujemy się doborem rodzaju oraz ilości gaśnic, jak również rozmieszczeniem i oznakowaniem ich rozmieszczenia w budynku. Wszystkie usługi wykonywane są  zgodnie z wymaganiami przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz polskich norm. Określamy wymaganą ilość oraz rodzaj środka gaśniczego zgromadzonego w gaśnicach dla rozpatrywanego budynku.

Świadczymy usługi w zakresie legalizacji i konserwacji gaśnic, hydrantów i innego podręcznego sprzętu ppoż. 

Podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne itp.) zgodnie z przepisami prawa [1] powinny być poddawane przeglądom technicznym oraz konserwacyjnym nie rzadziej niż raz do roku (o ile producent nie zalecił częściej).

Wybór gaśnicy

W doborze gaśnic powinniśmy kierować się nie tylko ich ceną, ale skutecznością gaśniczą. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem gaszenia zapoznać się z etykietą naklejoną na zbiornik gaśnicy. Zawiera ona wiele cennych informacji m.in. instrukcję obsługi, środek gaśniczy czy informacje o grupach pożarów jakie gaśnica jest w stanie ugasić.

Oznaczenia grupy pożarów:

 • Materiały stałe
 • Ciecze i materiały stałe topiące się
 • gazy
 • metale
 • tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych

Zasady rozmieszczania gaśnic:

Należy zwrócić również uwagę, że przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być wzięte pod uwagę następujące warunki:

 • odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m,
 • do gaśnicy powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1m.

Preferowane miejsca do umieszczenia gaśnic:

 • przy wejściach do budynków,
 • na klatkach schodowych,
 • na korytarzach,
 • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,
 • w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki).

Gaśnica, która pozytywnie przejdzie proces legalizacji powinna być oznaczona odpowiednią naklejką.

Zapraszamy do kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.

Źródło:
[1] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719