Fireland - Usługi i szkolenia BHP Płońsk, Mława, Ciechanów

tel. 884 733 744

ul. Marii Ranieckiej 4/12, Ciechanów

Firma Fireland prowadzi szkolenie wstępne BHP w formie instruktarzu, który polega na przekazaniu wiedzy w formie teoretycznej jak i praktycznej.
Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
b) przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
c) zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
d) informacji o czynnikach środowiska pracy występujących na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
e) wiedzy i umiejętności dotyczących sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
f) wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej pracy.

Kiedy należy przeprowadzić szkolenie wstępne BHP?

Zgodnie z Art. 2373 §2 kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.
Szkolenie zobowiązani są przejść wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktyki zawodowe, uczniowie szkół zawodowych i techników zatrudnieni u pracodawcy w celu praktycznej nauki zawodu. 

Karta szkolenia wstępnego BHP do pobrania tutaj

Szkolenie wstępne BHP podzielone jest na dwa etapy:

  • instruktarz ogólny przeprowadzany przez pracownika służby BHP
  • instruktarz stanowiskowy przeprowadzany przez bezpośredniego przełożonego,

Szkolenie Wstępne BHP 

 
 

Ważność szkolenia wstępnego BHP

Szkolenie wstępne BHP jest ważne przez rok. W ciągu tego czasu pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi szkolenie okresowe BHP i PPOŻ.
Szkolenie wstępne traci swoją ważność w przypadku zmiany przez pracownika stanowiska pracy lub zakresu obowiązków.

Ile trwa szkolenie wstępne BHP

Na łączny czas szkolenia wstępnego składa się czas trwania instruktarzu ogólnego i instruktarzu stanowiskowego.
Instruktarz ogólny w swoim planie ramowym podzielony jest na 11 tematów, które powinny trwać minimum 3 godziny lekcyjne. Tematy poruszają zagadnienia, od istoty bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez bezpieczne zachowania, kończąc na tematyce wypadków przy pracy.
Instruktarz stanowiskowy jest zróżnicowany w zależności od stanowiska i zakresu obowiązków wykonywanych przez pracownika. Dla pracowników administracyjno-biurowych trwa on minimum 2 godziny lekcyjne dla pozostałych minimum 8 godzin lekcyjnych.

Na dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close