Fireland - Usługi i szkolenia BHP Płońsk, Mława, Ciechanów

tel. 884 733 744

ul. Marii Ranieckiej 4/12, Ciechanów

Firma BHP PPOŻ FIRELAND oferuje wykonawstwo w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego przepustów instalacyjnych przez oddzielenia przeciwpożarowe w budynkach przed dokonaniem odbioru technicznego przez straż pożarną i nadzór budowlany.

Do tworzenia przepustów używamy najwyżej jakości komponentów dostarczanych przez takie firmy jak: PROMAT, MERCOR, oraz HILTI. Zajmujemy się izolacją przepustów bez względu na ich rodzaj, oraz wielkość.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy indywidualnie określą rodzaj zabezpieczenia i potrzebne materiały KONTAKT

Najczęściej zabezpieczane przepusty instalacyjne:

  • przewody elektryczne pojedyncze lub ich wiązki,
  • rury z materiałów palnych i niepalnych,
  • przewody wentylacyjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych i odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu.

Szczegółowe regulacje dotyczące przepustów instalacyjnych podano w § 234 tego rozporządzenia, który stanowi, że:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. (…)

W praktyce najczęściej zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych wykonuje się w kotłowniach, składach opałów, pomieszczeniach technicznych, oraz ścianach i stropach oddzielenia ppoż.

Rodzaj pomieszczenia

Klasa odporności ogniowej

ścian wewnętrznych

stropów

drzwi lub innych zamknięć

Kotłownia z kotłami na paliwo stałe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 25 kW

EI 60

REI 60

EI 30

Kotłownia z kotłami na olej opałowy, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW

EI 60

REI 60

EI 30

Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW:

– w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW)

EI 60

REI 60

EI 30

– w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW)

EI 120

REI 120

EI 60

Skład paliwa stałego i żużlownia

EI 120 1)

REI 120 1)

EI 60 1)

Magazyn oleju opałowego

EI 120

REI 120

EI 60

Pomieszczenie techniczne

W zależności od klasy odporności pożarowej budynku

Ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego

W zależności od klasy odporności pożarowej budynku

1) Wymaganie nie dotyczy budynków jednorodzinnych, budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej.

 

Na dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close