Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Firma BHP PPOŻ FIRELAND oferuje wykonawstwo w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego przepustów instalacyjnych przez oddzielenia przeciwpożarowe w budynkach przed dokonaniem odbioru technicznego przez straż pożarną i nadzór budowlany.

Do tworzenia przepustów używamy najwyżej jakości komponentów dostarczanych przez takie firmy jak: PROMAT, MERCOR, oraz HILTI. Zajmujemy się izolacją przepustów bez względu na ich rodzaj, oraz wielkość.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy indywidualnie określą rodzaj zabezpieczenia i potrzebne materiały KONTAKT

Najczęściej zabezpieczane przepusty instalacyjne:

  • przewody elektryczne pojedyncze lub ich wiązki,
  • rury z materiałów palnych i niepalnych,
  • przewody wentylacyjne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane z materiałów niepalnych i odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu.

Szczegółowe regulacje dotyczące przepustów instalacyjnych podano w § 234 tego rozporządzenia, który stanowi, że:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. (…)

W praktyce najczęściej zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych wykonuje się w kotłowniach, składach opałów, pomieszczeniach technicznych, oraz ścianach i stropach oddzielenia ppoż.

Rodzaj pomieszczenia

Klasa odporności ogniowej

ścian wewnętrznych

stropów

drzwi lub innych zamknięć

Kotłownia z kotłami na paliwo stałe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 25 kW

EI 60

REI 60

EI 30

Kotłownia z kotłami na olej opałowy, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW

EI 60

REI 60

EI 30

Kotłownia z kotłami na paliwo gazowe, o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW:

– w budynku niskim (N) i średniowysokim (SW)

EI 60

REI 60

EI 30

– w budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW)

EI 120

REI 120

EI 60

Skład paliwa stałego i żużlownia

EI 120 1)

REI 120 1)

EI 60 1)

Magazyn oleju opałowego

EI 120

REI 120

EI 60

Pomieszczenie techniczne

W zależności od klasy odporności pożarowej budynku

Ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego

W zależności od klasy odporności pożarowej budynku

1) Wymaganie nie dotyczy budynków jednorodzinnych, budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej.