Fireland - Usługi i szkolenia BHP Płońsk, Mława, Ciechanów

tel. 884 733 744

ul. Marii Ranieckiej 4/12, Ciechanów

Operat Przeciwpożarowy Ciechanów

Zgodnie z art. 42 ust. 4b Ustawy o odpadach, do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się m. in. operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części albo innego miejsca magazynowania odpadów.

To nowy wymóg, który ma pomóc walczyć z pożarami składowisk. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą przetwarzanie odpadów są zobowiązani do złożenia wniosków o zmianę dokumentacji w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych.

Firma BHP PPOŻ Fireland świadczy kompleksowe usługi związane z opracowaniem operatu przeciwpożarowego. Nasi fachowcy na miejscu przeprowadzą wizję lokalną i pomogą Państwu dopracować odpowiedni kształt dokumentu. Zapraszamy do kontaktu.