Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Głównym zadaniem Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) jest wczesne wykrywanie zagrożenia pożarowego, jego sygnalizowanie i powiadomienie o zagrożeniu oraz wykonywanie funkcji sterujących. SSP pełni też funkcję informacyjną i monitorującą. Główną korzyścią SSP jest minimalizacja strat materialnych oraz ludzkich w dużych zakładach oraz w obiektach publicznych, gdzie występuje duże natężenie zasobów ludzkich lub materialnych.

Aby uzyskać optymalny poziom bezpieczeństwa i niezawodności systemu, należy każdy SSP fachowo zaprojektować, wybrać system, a także rzetelnie wykonać instalację.  Konieczne jest to aby zapewnić niezbędne zgodności formalne i techniczne z obowiązującymi systemami.

Projektujemy, instalujemy i konserwujemy m.in. system POLON-ALFA. Jest to powszechnie stosowany produkt krajowego producenta systemów przeciwpożarowych. Dobrze sprawdza się w niedużych obiektach o względnie czystym środowisku pracy. Łatwo dostępny przegląd i konfiguracja.

 

Systemu Sygnalizacji Pożaru Ciechanów