Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Coraz powszechniejsza staje się świadomość, że jednym z bardziej istotnych czynników zagrożenia w środowisku pracy jest nadmierne obciążenie fizyczne, skutkujące różnego typu schorzeniami mięśni, ścięgien i wiązadeł. Zmiany chorobowe w obrębie mięśni, ścięgien i nerwów powstają w wyniku urazu bądź też kumulujących się skutków ciągłego obciążenia układu mięśniowo- szkieletowego powiązanego z czynnościami wykonywanymi na stanowisku pracy.

                   Każda dokumentacja oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego zawiera opis wykorzystanej metody szacowania, opis stanowiska pracy, wymagania dla pomieszczenia i stanowiska pracy, karty pomiaru ryzyka, plan działań korygujących i na końcu – kartę ryzyka, przedstawianą pracownikowi do podpisania.

                   Nasza firma wykonuje oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego profesjonalnie, w krótkim czasie i przystępnej cenie. Dokumentacja pozytywnie przechodziła kontrole z Sanepidu i Państwowej Inspekcji Pracy oraz z ZUS.

Metody badania obciążenia mięśniowo-szkieletowego:

  1. KIM (Key Item Method)
  2. MAC (Manual Handling Assessment Charts)
  3. NIOSH
  4. PN-EN 1005
  5. OWAS (Ovako Working Posture Analysis System)
  6. RULA (Rapid Upper Limb Assessment)
  7. REBA (Rapid Entire Body Assessment)
  8. SUZANNE RODGERS
  9. MOORE AND GARG (The Strain Index)
  10. DISCOMFORT QUESTIONNAIRE