Fireland - Usługi i szkolenia BHP Płońsk, Mława, Ciechanów

tel. 884 733 744

ul. Marii Ranieckiej 4/12, Ciechanów

Nasze szkolenia z udzielania pierwszej pomocy obejmują zasady postępowania w miejscu gdzie zagrożone jest życie lub zdrowie osoby poszkodowanej, a także aspekty prawne dotyczące udzielania bądź nie udzielenia pierwszej pomocy. Głównym założeniem przy udzielaniu pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu osoby poszkodowanej i w miarę możliwości nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań, aż do momentu gdy na miejsce zdarzenia przyjedzie lekarz lub karetka pogotowia.

Przepisy prawa

Według Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;

2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.

5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

Również kodeks pracy dokładnie precyzuje konieczność wyznaczenia przeszkolonego pracownika do udzielania pierwszej

Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;

Cel szkolenia z udzielania pierwszej pomocy

Naszym zadaniem jest przeszkolić kursantów tak żeby potrafili w momencie zagrożenia podjąć czynności które mogą uratować komuś życie lub zdrowie. Często osoby które są świadkami wypadku nie są w stanie pomóc osobom poszkodowanym poprzez brak odpowiedniej wiedzy.

Na całokształt szkolenia z udzielania pierwszej pomocy składają się zajęcia teoretyczne i praktyczne na których omówimy i pokażemy jakie czynności należy wykonać żeby pomóc osobie poszkodowanej. Uczestnicy kursu zostaną zapoznani z poniższymi tematami:
1. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia.
2. Wyposażenie apteczki – charakterystyka podstawowego sprzętu medycznego.
3. Badanie wstępne poszkodowanego.
4. Resuscytacja (dorosły dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne).
5. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną.
6. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn.
7. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe.
8. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.

Omówimy przebieg udzielania pierwszej pomocy w przypadku gdy u osoby poszkodowanej wystąpiło:
• zasłabnięcie
• omdlenie
• oparzenie
• krwotok
• złamanie
• napad epilepsji

Wystawiamy zaświadczenia z przeszkolenia z udzielania pierwszej pomocy oraz zapoznania z apteczką, które są dożywotnie i zgodne z przepisami prawa.

Na dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close