Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Ocena ryzyka zawodowego - Ciechanów

Ocena ryzyka zawodowego polega na sprawdzeniu i wystawieniu oceny jakie zagrożenie może występować w miejscu pracy oraz jak charakter wykonywanej pracy może wpłynąć na niechciane zdarzenia, które są związane ze stanowiskiem i rodzajem wykonywanej pracy. Sprawdzamy i eliminujemy w ten sposób zagrożenia, które mogą występować w przedsiębiorstwie. Celem takiego działania jest wyeliminowanie możliwości wystąpienia wypadków podczas pracy. Ocena ryzyka zawodowego poprawia wydajność zakładu pracy ponieważ przy niewielkiej ilości negatywnych zdarzeniach losowych pracuje efektywniej.

Ocena ryzyka zawodowego minimalizuje zagrożenie

Oceniamy i wydajemy opinię czy zakład pracy funkcjonuje w warunkach niezagrażających życiu i zdrowiu pracowników oraz czy zostały podjęte wszystkie środki ostrożności, które mogą wyeliminować zagrożenie.

Można więc stwierdzić że ocena ryzyka zawodowego to podstawa bezpiecznego miejsca pracy, służąca do zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa podczas wykonywanej pracy i stworzenia warunków, które eliminują wszelkie zagrożenie dla życia i zdrowia.

Przy ocenianiu ryzyka zawodowego określamy jakie zagrożenia mogą wystąpić i jakie środki można podjąć by je wykluczyć. Ocena ryzyka zawodowego to dbanie o bezpieczeństwo pracowników przez pracodawców. Zapewnia świadomość pracowników że miejsce w którym pracują  jest bezpieczne i przyjazne dla ich zdrowia co wpływa pozytywnie na atmosferę w firmie. Każdy pracodawca powinien spełnić swój obowiązek i zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników.