Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Schematy i plany ewakuacji - Ciechanów

Opracowujemy schematy i plany ewakuacji. Schematy ewakuacji to obowiązkowe zabezpieczenie w systemie ochrony przeciwpożarowej który ma zapewnić bezpieczną ewakuację osób z budynków. Za bezpieczeństwo ludzi przerywających na terenie budynku w którym wybuchł pożaru odpowiada właściciel budynku lub najemca. Bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa jest posiadanie planu, schematu ewakuacji z budynku  w których są wytyczone drogi ewakuacyjne w obiektach. Organizacja ewakuacji powinna zawierać szczegółowo opracowane procedury i wytyczne na wypadek zagrożenia, tak żeby osoby zagrożone mogły w sposób szybki i bezpieczny opuścić budynek w którym występuje zagrożenie.