Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Legalizacja gaśnic - Ciechanów

Legalizacja gaśnic jest obowiązkiem wszystkich firm posiadających obiekty w których znajdują się gaśnice. Gaśnice są wymagane we wszystkich magazynach, budynkach oraz placach. Ilość i masa gaśnic są podyktowane odpowiednimi przepisami i normami. Według przepisów gaśnice które znajdują się w obiektach wymagają przeglądów przynajmniej raz w roku. Gaśnice poddaje się również legalizacji która weryfikuje sprawne działanie urządzenia co w przypadku pożaru może uratować życie lub mienie.  Legalizacją gaśnic nazywamy zespół czynności, które obejmują weryfikacje i potwierdzenie dowodem legalizacji spełnienia wymagań metrologicznych urządzenia. Gaśnice w Ciechanowie możesz zalegalizaować za pośrednictwem naszej firmy, oferujemy również przeglądy okresowe gaśnic. Poprawnie opracowany schemat ewakuacji i sprawne gaśnice to podstawa zwiększenia bezpieczeństwa podczas pożaru.

Rodzaje gaśnic i ich przeznaczenie

Możemy wyróżnić kilka rodzajów gaśnic które odpowiednio są przeznaczone do gaszenia pożarów

  • Stałych, głównie pochodzenia organicznego (typ A).
  • Stałych, topiących się oraz cieczy (typ B).
  • Gazów (typ C).
  • Metali (typ D).
  • Tłuszczów oraz olejów, stosowanych w kuchennych urządzeniach (typ F).

Wyróżniamy kilka typów gaśnic: śniegowa, proszkowa, proszkowa samochodowa.

Legalizacja gaśnic jest bardzo ważna ze względu na bezpieczeństwo. Pożar może wybuchnąć nagle i bardzo szybko się rozprzestrzenić. Dlatego gaśnica powinna być zawsze sprawna oraz znajdować się w łatwo dostępnym miejscu. Osoby przebywające w miejscu pracy powinny zostać przeszkolone w zakresie obsługi gaśnicy. Dla naszego bezpieczeństwa powinniśmy również zadbać żeby wszystkie gaśnice w pojazdach były sprawne, posiadały ważny przegląd i legalizację.