Fireland - Usługi i szkolenia BHP Płońsk, Mława, Ciechanów

tel. 884 733 744

ul. Marii Ranieckiej 4/12, Ciechanów

Legalizacja gaśnic - Ciechanów

Legalizacja gaśnic jest obowiązkiem wszystkich firm posiadających obiekty w których znajdują się gaśnice. Gaśnice są wymagane we wszystkich magazynach, budynkach oraz placach. Ilość i masa gaśnic są podyktowane odpowiednimi przepisami i normami. Według przepisów gaśnice które znajdują się w obiektach wymagają przeglądów przynajmniej raz w roku. Gaśnice poddaje się również legalizacji która weryfikuje sprawne działanie urządzenia co w przypadku pożaru może uratować życie lub mienie.  Legalizacją gaśnic nazywamy zespół czynności, które obejmują weryfikacje i potwierdzenie dowodem legalizacji spełnienia wymagań metrologicznych urządzenia. Gaśnice w Ciechanowie możesz zalegalizaować za pośrednictwem naszej firmy, oferujemy również przeglądy okresowe gaśnic. Poprawnie opracowany schemat ewakuacji i sprawne gaśnice to podstawa zwiększenia bezpieczeństwa podczas pożaru.

Rodzaje gaśnic i ich przeznaczenie

Możemy wyróżnić kilka rodzajów gaśnic które odpowiednio są przeznaczone do gaszenia pożarów

  • Stałych, głównie pochodzenia organicznego (typ A).
  • Stałych, topiących się oraz cieczy (typ B).
  • Gazów (typ C).
  • Metali (typ D).
  • Tłuszczów oraz olejów, stosowanych w kuchennych urządzeniach (typ F).

Wyróżniamy kilka typów gaśnic: śniegowa, proszkowa, proszkowa samochodowa.

Legalizacja gaśnic jest bardzo ważna ze względu na bezpieczeństwo. Pożar może wybuchnąć nagle i bardzo szybko się rozprzestrzenić. Dlatego gaśnica powinna być zawsze sprawna oraz znajdować się w łatwo dostępnym miejscu. Osoby przebywające w miejscu pracy powinny zostać przeszkolone w zakresie obsługi gaśnicy. Dla naszego bezpieczeństwa powinniśmy również zadbać żeby wszystkie gaśnice w pojazdach były sprawne, posiadały ważny przegląd i legalizację.

Na dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close