Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

Fireland - Usługi i szkolenia BHP i PPOŻ Płońsk, Mława, Ciechanów

BHP PPOŻ Płońsk Fireland – Usługi, szkolenie z pierwszej pomocy, bezpieczeństwo

BHP i PPOŻ Płońsk

Jeżeli szukasz firmy świadczącą usługi BHP na terenie Płońska, zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy. Usługi BHP są coraz częściej niezbędnym elementem bezpiecznie działającej firmy. Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla każdego pracownika. 

Właściciele firm i ich pracownicy powinni być świadomi swoich praw i obowiązków. Najpopularniejszą metodą przekazania takich informacji jest szkolenie BHP przeprowadzone przez wykwalifikowanego instruktora. Szkolenie BHP powinno być przeprowadzone w sposób ciekawy oraz zachęcający do aktywnego uczestniczenia kursantów w zajęciach szkoleniowych. W takich formach preferujemy prowadzenie naszych szkoleń na terenie Płońska. Naszym celem jest zainteresowanie uczestników tak, żeby zapamiętali szkolenie na dłuższy czas.

Przeprowadzamy szkolenia wstępne BHP, okresowe oraz praktyczne. Kierujemy je m.in.: do kadry pracowniczej, właścicieli, pracowników robotniczych i administracyjnych. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z sytuacjami, które stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia. Szkolenia są zazwyczaj podzielone na dwa etapy: wykład oraz zajęcia praktyczne. 

Oferujemy również szereg usług związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy oraz dopilnowania przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach i instytucjach. Wykonujemy opinie i przygotowujemy schematy ewakuacji, oceniamy ryzyka zawodowe oraz dokonujemy przeglądów okresowych gaśnic i hydrantów. 

Na pracodawcy spoczywa wiele obowiązków takich jak konieczność przeszkolenia pracowników z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie miejsca pracy. Jeśli szukasz firmy, która pomoże dopełnić wymaganych obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, przeszkoli pracowników z zakresu BHP, a posiadasz firmę na terenie Płońska, skontaktuj się z nami. Przedstawimy indywidualną ofertę dla Ciebie

BHP i PPOŻ Płońsk | Skontaktuj się z nami