Długość szkolenia BHP jest uzależniona od rodzaju szkolenia oraz do jakiej grupy zawodowej szkolenie jest adresowane.

Przed przystąpieniem do pracy każdy pracownik jest zobowiązany odbyć szkolenie wstępne BHP. Składa się ono z dwóch części:

  1. instruktarzu ogólnego prowadzonego przez specjalistę BHP – trwa minimum 3 godziny lekcyjne,
  2. instruktarz stanowiskowy prowadzony przez bezpośredniego przełożonego, dla stanowisk administracyjno biurowych – 2 godziny lekcyjne, dla pozostałych stanowisk – 8 godzin lekcyjnych.

Natomiast gdy pracownik już pracuje zobowiązany jest cyklicznie przechodzić szkolenie okresowe BHP. Szkolenie prowadzone jest przez specjalistę w dziedzinie BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy.

Nie rzadziej niż raz w roku – muszą odbyć szkolenie pracownicy pracujący na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych ( praca na wysokości, praca w wykopach, praca z substancjami niebezpiecznymi) – szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych.

Nie rzadziej niż raz na 3 lata – muszą odbyć szkolenie pozostali pracownicy pracujący na stanowiskach robotniczych – szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych.

Nie rzadziej niż raz na 5 lat – muszą odbyć szkolenie pracodawcy lub osoby kierujące pracownikami, pracownicy inżynieryjno techniczni, brygadziści, technologów i organizatorów produkcji – szkolenie trwa 16 godzin lekcyjnych.

Nie rzadziej niż raz na 5 lat – muszą odbyć szkolenie pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby – szkolenie trwa 32 godziny w tym 4 ćwiczeń.

Nie rzadziej niż raz na 6 lat – muszą odbyć szkolenie pracownicy pracujący na stanowiskach administracyjno-biurowych – szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych.

NASZA FIRMA FIRELAND OFERUJE NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SZKOLENIA DLA KAŻDEJ GRUPY ZAWODOWEJ.  DOSTOSOWUJEMY SIĘ DO POTRZEB NASZYCH KLIENTÓW. SPRAWDŹ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW W ZAKŁADCE SZKOLENIA I SKANTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Na dalsze korzystanie z witryny, użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close